Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Ö. ÖNAY, O. KUŞÇU, B. KAYAHAN, R. Ö. GÜNAYDIN, T. YILMAZ, Eagle Sendromu: Orofasial Ağrının Nadir Nedeni; 5 Olgu, KBB-Forum 2014;13(2).
 • KUŞÇU, Ö. ÖNAY, Ö. GÜNAYDIN, T. YILMAZ. Otoplasty outcomes and results: Does furnas setbackuture affect complication rates?, Turk Arch Otolaryngol 2014;52:27-32.
 • KUŞCU, B. KAYAHAN, Ö. ÖNAY, R. Ö. GÜNAYDIN, N. SÜSLÜ, T. YILMAZ, U. AKYOL, Çocukluk Yaş Grubunda Siyalolithisiz Neden İle Submandibuler Gland Eksizyonu, KBB-Forum 2014;13(4).
 • SÖZEN, Ö.ÖNAY, Alar Taban Rezeksiyonu, Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 2015;8(4):87-90
 • KUŞÇU, S. KUŞÇU, Ö. ÖNAY, Ö. GÜNAYDIN, T. YILMAZ. Outcomes and management of the perilymphatic fistula at tertiary center. KBB-Forum 2015;14(4).
 • Ö. ÖNAY, C Aydın. Premenstrual Syndrome as a Sleep Distributing Factor: A Cross-Sectional Study. Acta Medica, 2021, 52(2), 145-151.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Kongre Kitabında Basılan Bildiriler

 • ÖVSEN ÖNAY, CAVİD CABBARZADE, NİLDA SÜSLÜ, KEMAL KÖSEOĞLU, SERDAR ÖZER. “Benign neoplasm of the cheek mimicking malignant tumor: lipoblastoma”, 35 Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2-6 Kasım 2013 Antalya (Poster Sunum)
 • NİLDA SÜSLÜ, EMEL TAHİR, MÜNİR DEMİR BAJİN, ÖVSEN ÖNAY. “BRONJ (Biphosphanate Related Osteonecrosis of the Jaw) Tedavisinde Cerrahinin Yeri” 35 Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2-6 Kasım 2013 Antalya (Poster Sunum)
 • ÖVSEN ÖNAY, TEVFİK SÖZEN, ÖMER TAŞKIN YÜCEL. “Etmoid Sinüs Kaynaklı Osteoblastom”, 10 Türk Rinoloji Kongresi, 22-25 Mayıs 2014, Antalya (Poster Sunum)
 • ÖVSEN ÖNAY, ÖNDER GÜNAYDIN, UMUT AKYOL. “Yenidoğanda Akut Solunum Bozukluğuna Neden Olan Konjenital Nazofaringeal teratom; Olgu Sunumu”, 39 Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 8-12 Kasım 2017 Antalya (Poster Sunum)
 • ÖVSEN ÖNAY, NİLDA SÜSLÜ, SEVİL KÖSE, PETEK KORKUSUZ, ŞEFİK HOŞAL. “İnsan Larinks Yassı Hücreli Kanseri Hücre Dizisinde Endokannabinoidlerin ve Kannabinoid Reseptörlerinin Varlığının ve Düzeyinin Araştırılması”, 39 Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 8-12 Kasım 2017 Antalya (Sözel Sunum)
 • ÖVSEN ÖNAY, HASAN MUTLU, AHMET EMRE SÜSLÜ, METİN ÖNERCİ. “Obstruktif Uyku Apnesi Tanılı Hastalarımızda CPAP Uyumunun Araştırılması”, 13 Türk Rinoloji & 5 Ulusal Otoloji Nörootoloji & 1. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 4-7 Mayıs 2017, Antalya (Sözel Sunum)
 • ÖVSEN ÖNAY, NİDA DEMİRPOLAT, KORAY YÜKSEL. “Cerrahi Epistaksis Kontrolü Sonrası Geç Komplikasyon: Septal Apse”, Uludağ KBB Günleri, 2-4 Mart 2018, Bursa (Poster Sunum)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • BALLIKAYA E., DOĞAN B., ONAY O., UZAMIS TEKÇİÇEK M. Oral health status of children with mouth breathing due to adenotonsillar hypertrophy. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2018 113; 11-15 . doi.org/10.1016/j.ijporl.2018.07.018
 • KUSCU O., ONAY O., KAYAHAN B, SUSLU N., YILMAZ T. The rising incidence of papillary thyroid microcarcinoma and is completion surgery necessary or not?; Otolaryngol Pol. 2016 Jun 30;70(0):14-8. DOI: 10.5604/00306657.1199990
 • AYDIN E, HIZAL E, ONAY O, OZGEN B, TURHAN B, ZAİMOGLU M, PESKİRCİOGLU L, BUDAKOGLU II. A double-blind, placebo-controlled, randomized clinical study of the effects of vardenafil on human nasal patency. Am J Rhinol. 2008 May-Jun;22(3):276-9. doi: 10.2500/ajr.2008.22.3169
 • KUSCU O., KAYAHAN B., ONAY O., GUNAYDIN R.O., AKYOL MU., Parotidectomy outcomes, diagnosis and complications on pediatric patients; Twelve years of experiences in a tertiary care center., Turk J Pediatr. 2016;58(2):132-135.
 • ONAY O., MUTLU H., SUSLU AE., ONERCİ M., Investigating CPAP Compliance in Patients with Obstructive Sleep Apnea. ENT Updates 2018;8(3): 145-150. DOI: 10.32448/entupdates.499036
 • SOZEN T., ONAY O., CEYLAN SM., Comparing Efficacy of Surgicel ® Application with Nasal Packing in Epistaxis. Arch Clin Exp Med 2019;4(1):33-36. DOI:10.25000/acem.489634
 • ONAY O., SUSLU AE., YILMAZ T., Huge Dentigerous Cyst in the Maxillary Sinus: A Rare Case in Childhood. Turk Arch Otorhinolaryngol. 2019 Mar;57(1):54-56. doi: 10.5152/tao.2019.1920
 • Ö ÖNAY, C AYDIN. The Distribution of Geriatric Problems in Otolaryngology and their Alteration from Young Adults. Nigerian Journal of Clinical Practice, 2021;24:640-6.
 • Ö ÖNAY, S KOSE, N SUSLU, P KORKUSUZ, E NEMUTLU, C AYDIN, AŞ HOŞAL. Human laryngeal squamous cell carcinoma cell line release of endogenous anandamide and 2-arachidonoylglycerol, and their antiproliferative effect via exogenous supplementation: an in vitro study. Cell Tissue Bank, 2021 Apr 2 doi: 10.1007/s10561-021-09917-9
 • MD BAJİN, Ö ÖNAY, RO GUNAYDİN, ÖF ÜNAL, ÖT YÜCEL, U AKYOL, C AYDIN. Endonasal choanal atresia repair; evaluating the surgical results of 58 cases. The Turkish Journal o Pediatrics 2021;63:136-140

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Kongre Kitabında Basılan Bildiriler

 • ÖVSEN ÖNAY, O. KUŞÇU, B. KAYAHAN, R. Ö. GÜNAYDIN, T. YILMAZ. “Eagle Sendromu: Orofasial Ağrının Nadir Nedeni; 5 Olgu”, 11 Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 17-19 Nisan 2014 Ankara (Sözel Sunum)
 • ÖVSEN ÖNAY, OĞUZ KUŞÇU, GAMZE ATAY, LEVENT SENNAROĞLU. “Temporal meningocele of EAC Through Mastoidectomy Cavity”, 11 Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 17-19 Nisan 2014 Ankara (Poster Sunum)
 • BAHAR KAYAHAN, ÖVSEN ÖNAY, OĞUZ KUŞÇU, ÖNDER GÜNAYDIN, ŞEFİK HOŞAL. “Management of Papillary Thyroid Microcarcinoma, An Important Contraversy”, 11 Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 17-19 Nisan 2014 Ankara (Sözel Sunum)
 • ÖVSEN ÖNAY, SERDAR ÖZER, ŞEFİK HOŞAL. “Unusual Osteoid Osteoma in Mandibuler Condyle”, 11 Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 17-19 Nisan 2014 Ankara (Poster Sunum)
 • DEMİR BAJİN, ÖVSEN ÖNAY. “Choanal Atresia; Our Experience”, 13th Congress of European Society of Pediatric Otorhinolarungology, 18-21 June 2016, Lisbon (Poster Sunum)
 • ÖVSEN ÖNAY, KORAY YÜKSEL. “Erişkinde Akut Solunum Yolu Obstruksiyonuna Yol Açan Epiglot Apsesi”, 13 Uluslarası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,5-7 Nisan 2018, Ankara (Poster Sunum)
 • NİDA DEMİRPOLAT, ÖVSEN ÖNAY. “Aural Miyazis; İnfantta Nadir Bir Otalji Nedeni”, 13 Uluslarası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,5-7 Nisan 2018, Ankara (Poster Sunum)
 • ÖVSEN ÖNAY, AHMET EMRE SÜSLÜ. “Dev Pediatrik Maksiller Dentijeröz Kist”, 13 Uluslarası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,5-7 Nisan 2018, Ankara (Poster Sunum)
 • ÖVSEN ÖNAY, SERDAR ÖZER. “Nazal Dermoid Cerrahisi”, 13 Uluslarası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,5-7 Nisan 2018, Ankara (Sözel Sunum)
 • ÖVSEN ÖNAY, NİLDA SÜSLÜ, SEVİL KÖSE, PETEK KORKUSUZ, ŞEFİK HOŞAL. “The Existence and Level Investigation of Endocannabinoids and Cannabinoid Receptors in Human Laryngeal Squamous Cell Carcinoma Cell Line”, 8th European Congress of Head and Neck Oncology, 11-14 April 2018, Rome (Poster Sunum)

Diğer Yayınlar
Kitap Bölümü Çevirisi

 • ÖVSEN ÖNAY. “KBB SIRLARI”, 4 Baskı, Güneş Tıp Kitabevi, 2017, Bölüm 11: Cilt Kanserleri, s 69-80
 • ÖVSEN ÖNAY. “KBB SIRLARI”, 4 Baskı, Güneş Tıp Kitabevi, 2017, Bölüm 19: Kafa Tabanı Cerrahisi, s 130-138
 • ÖVSEN ÖNAY. “KBB SIRLARI”, 4 Baskı, Güneş Tıp Kitabevi, 2017, Bölüm 20: Hematolojik Maliniteler, s 139-142
 • ÖVSEN ÖNAY. “KBB SIRLARI”, 4 Baskı, Güneş Tıp Kitabevi, 2017, Bölüm 21: Baş Boyun Kanserlerinde Radyasyon ve Sistematik Tedavi, s 143-149
 • ÖVSEN ÖNAY. “KBB SIRLARI”, 4 Baskı, Güneş Tıp Kitabevi, 2017, Bölüm 35: Vestibüler sistem ve Bozukluklarının Değerlendirilmesi, s 242-248
 • ÖVSEN ÖNAY, CANSET AYDIN. “Cerrahların Gözü İle Onkolojik Cerrahi”, 1 Baskı, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2019, Bölüm 18: Erken Evre Dil Kanserleri ve Cerrahisi, s 207-214
 • ÖVSEN ÖNAY, CANSET AYDIN. “Current Topics in Hemato-Oncology”, 1 Baskı, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2019, Chapter 26: Malignant Salivary Gland Tumors of the Parotid Gland”, 241-256